Unia Europejska i jej państwa członkowskie zainicjowały w 2010 r. strategię na rzecz zrównoważonego wzrostu w kolejnym dziesięcioleciu – pod nazwą „Europa 2020”. Uwzględniono w niej zarówno wyzwania krótkoterminowe związane z kryzysem, jak i potrzebę przeprowadzenia reform strukturalnych niezbędnych do dostosowania gospodarki Europy do wyzwań przyszłości przy pomocy środków pobudzających wzrost gospodarczy


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda