Najmłodsi w UE: lekcje w SP w Łazach

23 lutego odbyła się lekcja europejska dla sześciolatków na świetlicy w Zespole Szkol Publicznych w Łazach. Z uwagi na wiek odbiorców, zdecydowano o prowadzeniu zajęć w oparciu o gry i zabawy. Wykorzystana została prezentacja dla najmłodszych, przedstawiająca symbole wszystkich państw unijnych. Zadaniem dzieci było m.in. znalezienie odpowiedniej flagi i przyporządkowaniu jej do wyświetlanego w danym momencie państwa. Na zajęciach przeprowadzono konkurs polegający na stworzeniu polskiego euro. Dzieci rysowały na monecie symbole kojarzące się im z Polska. Każdy, kto narysował własne wyobrażenie euro, dostawał lizaka w kształcie Syriusza. Pod koniec zajęć zorganizowano konkurs, w którym do wygrania były publikacje "Zjednoczeni w różnorodności". Lekcja trwała 60 minut, obecnych było 30 uczniów i 2 nauczycieli.


Lekcje europejskie w SP w Chylicach

24 maja odbyły się dwie lekcje europejskie dla uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Chylicach. Lekcje odbyły się w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej. Każda lekcja trwała 1 godzinę zegarową.Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z historią integracji europejskiej, poznali symbole unijne. Każdy miał możliwość stworzenia polskiej monety euro. Pod koniec zajęć odbył się konkurs, w którym można było wygrać gadżety z logotypem Punktu. W lekcjach wzięło udział 48 osób: 46 uczniów i 2 nauczycieli.


Lekcja dla najmłodszych w SP w Lesznowoli

Punkt Informacji Europejskiej 03.06.2016 przeprowadził trzy lekcje europejskie w Zespole Szkół Publicznych w Lesznowoli. Łącznie wzięło w nich udział 20 osób, co potwierdza lista obecności. Na lekcji obecny był nauczyciel, który wypełnił ankietę ewaluacyjną. Lekcja dotyczyła państw członkowskich UE, historii integracji oraz symboli unijnych. Każdy uczeń otrzymał publikacje o "Unia Europejska z Syriuszem" oraz "Zjednoczeni w różnorodności"

 


Zajęcia dot. UE z kołem fortuny

8 czerwca w Punkcie Informacji Europejskiej odbyły się zajęcia dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Piasecznie wykorzystujące europejskie koło fortuny. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące poszczególnych państw UE, pod koniec zajęć odbył się konkurs na temat integracji. Pod koniec zajęć uczniowie dostali publikacje dot. Planu Inwestycyjnego Junkcera. W zajęciach wzięło udział 22 uczniów, obecnych było 2 nauczycieli.

W roku 2016 odbyło się 10 lekcji europejskich, na których łącznie obecnych było 199 uczniów.

 

 

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera