Unia Europejska: lekcje w SP w Łazach

4 lutego odbyły się 2 lekcje europejskie w Szkole Podstawowej w Zespole Szkol Publicznych w Łazach.
Lekcje skierowane były do najmłodszych uczniów - dzieci z klas I - III szkoły Podstawowej. Zajęcia odbyły się po godzinach lekcyjnych, na świetlicy, dzięki czemu możliwe było ich prowadzenie przez 1 godzinę zegarową (60 minut). Sala świetlicy pozwoliła na prowadzenie lekcji "na dywanie", co zbliżyło prowadząca lekcje z jej odbiorcami. Obie lekcje dotyczyły podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej. Zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z UE oraz symbole UE. Dzieci poznały mapę Unii Europejskiej, legendę o jej powstaniu, flagę oraz inne symbole. Podczas lekcji wykorzystane zostały mapy UE, prezentacja multimedialna oraz kolorowanki "Unia Europejska z Syriuszem". Pod koniec lekcji zorganizowane zostały konkursy, w których uczniowie mogli wygrać drobne nagrody z logo PIE ED - Piaseczno. Po lekcjach uczniowie otrzymali zaświadczenia o udziale w lekcji. Z zajęć sporządzona została lista obecności, nauczyciel obecny na lekcji wypełnił ankietę ewaluacyjna, wykonano zdjęcia.


Lekcje europejskie w SP w Mrokowie

10 kwietnia w Szkole Podstawowej w Mrokowie odbyły się dwie lekcje europejskie dla najmłodszych obywateli UE: dla uczniów klasy I i klasy II). Obie lekcje trwały po 45 minut. Na 1 lekcji obecnych było 23 uczniów, co potwierdza sporządzona przez nauczyciela lista obecności. Na 2 lekcji obecnych było 17 uczniów, co potwierdza sporządzona przez nauczyciela lista obecności. Obie lekcje dotyczyły prostych zagadnień związanych z Unia Europejska. Dzieci poznały mapę Europy, wysłuchały mitu o powstaniu Europy. Zaprezentowane zostały wszystkie kraje członkowskie UE oraz symbole UE, przede wszystkim flaga i Syriusz. Każde dziecko dostało pod koniec zajęć kolorowankę "Unia Europejska z Syriuszem". Lekcje zakończył krótki konkurs, w którym 3 osoby mogły wygrać odblask. Przy okazji wręczania odblasków, uczniowie zostali zapytani o numer 112.


Lekcja dla najmłodszych w SP w Złotokłosie

17 kwietnia w Szkole Podstawowej w Zlotokłosie odbyła się lekcja europejska dla najmłodszych obywateli UE: dla uczniów klasy I i klasa II). Lekcja trwała 45 minut. Na lekcji obecnych było 21 uczniów, co potwierdza sporządzona przez nauczyciela lista obecności. Lekcja dotyczyła prostych zagadnień związanych z Unia Europejska. Dzieci poznały mapę Europy, wysłuchały mitu o powstaniu Europy. Zaprezentowane zostały wszystkie kraje członkowskie UE oraz symbole UE, przede wszystkim flaga i Syriusz. Każde dziecko dostało pod koniec zajęć kolorowankę "Unia Europejska z Syriuszem". Lekcje zakończył krótki konkurs, w którym 3 osoby mogły wygrać odblask. Przy okazji wręczania odblasków, uczniowie zostali zapytani o numer 112.


Młodzież w Unii Europejskiej

Lekcja europejska dotyczyła spraw związanych z młodzieżą w UE. Na lekcji obecni byli gimnazjaliści z klasy pierwszej i drugiej Gimnazjum nr 1 w Piasecznie. Lekcja poruszała zagadnienia związane z wolontariatem europejskim, programem Erasmus+, dokumentami Euro pass. Ponadto omówiona została inicjatywa Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Młodzież dowiedziała się, co zrobić zęby zostać wolontariuszem, gdzie szukać niezbędnych informacji. Poza tym uczniowie dostali wydrukowane notatki z przydatnymi stronami internetowymi, z których mogą skorzystać. Pod koniec lekcji uczniowie mieli do rozwiązania quizy i wykreślanki dotyczące Unii Europejskiej. Osoby, którym najszybciej udało się rozwiązać zadania otrzymały nagrody w postaci odblasków z logotypem PIE ED - Piaseczno.Na lekcji obecnych było 27 osób, co potwierdza lista obecności. Na lekcji obecnych było również dwóch nauczycieli. Wszyscy uczniowie dostali zaświadczenia o udziale w lekcji europejskiej oraz publikacje: "Europa. Informator dla młodzieży".


Wakacyjna lekcja o Unii Europejskiej

Lekcja w ramach akcji "Lato w mieście" odbyła się 15 lipca w Szkole Podstawowej w Chylicach. Wzięli w nie udział dzieci uczestniczące w akcji "Lato w mieście". Lekcja trwała 1h 20 min, obecnych na niej było 23 uczniów oraz 4 nauczycieli. Z uwagi na okres wakacyjny lekcja miała charakter mniej merytoryczny, bardziej ruchowy. Zorganizowane zostały zabawy, w których brali udział wszyscy obecni na zajęciach. Podczas zajęć urządzane były konkursy, w których można było wygrać drobne gadżety z logotypem PIE ED - Piaseczno. Uczniowie mieli m.in. zadanie przyporządkowania flag do poszczególnych państw,   zaprojektowania strony monety euro dla Polski. Obecni na zajęciach byli w przedziale od klasy 0 do klasy 3 szkoły podstawowej, co  wymagało zróżnicowania przekazywanych treści i dostosowania ich do wszystkich słuchających.  Dzieci dowiedziały się, co to jest Unia Europejska, poznały legendę o Europie, dowiedziały się ile państw jest w UE, jakie są jej symbole. Pod koniec lekcji każdy odpowiadał na pytanie dotyczące treści prezentowanych na lekcji. Odpowiedzi na zadawane pytania były poprawne, co pozwala twierdzić, ze efekt został osiągnięty - poszerzyła się wiedza dzieci na temat UE.


Pierwsze państwa – lekcja w Złotokłosie

6 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej w Złotokłosie, w klasie III odbyła się pierwsza lekcja europejska, która będzie stanowić cykl wykładów o Unii Europejskie (lekcje będą odbywały się w tej samej klasie przez 3 spotkania, w dwumiesięcznych odstępach).Pierwsza lekcja poświęcona była sześciu państwom europejskim, które zapoczątkowały proces tworzenia UE. Dzieci na początku lekcji dostały tabliczki z nazwami państw. Sześć osób, które posiadało konkretne państwa zostało zaproszonych na środek sali. Każdy uczeń zobaczył, o których krajach będzie mowa na lekcji: Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Luksemburg, Niemcy. Każde z państw zostało zaprezentowane podczas lekcji. Stworzona specjalnie na potrzeby zajęć prezentacja multimedialna pokazywała, jakie są symbole w tych państwach, jak wygląda ich flaga. Dzieci poznały stolice każdego państwa, jeżyki, jakimi posługują się ich mieszkańcy. Podczas lekcji organizowane były gry i zabawy, dzięki którym uczniowie łatwiej zapamiętywali przedstawiane fakty.Lekcje zakończył quiz o prezentowanych państwach. Osoba, która jako pierwsza go rozwiała otrzymała nagrodę główna, pozostali otrzymali gadżety z logo Punktu.Na lekcji obecnych było 22 uczniów. Lekcja trwała godzina lekcyjna połączona z przerwa, razem 55 minut.


Lekcja europejska: świąteczne tradycje

18 grudnia w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej odbyła się lekcja europejska dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie. Z uwagi na przedświąteczny charakter, lekcja przede wszystkim dotyczyła tradycji Bożonarodzeniowych w krajach UE. Uczniowie poznali specyficzne i najbardziej znane zwyczaje konkretnych państw unijnych. Na lekcji była możliwość udziału w konkursie prowadzonym przy użyciu Europejskiego Kola Fortuny. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące wylosowanego państwa. Ci, którzy udzielali poprawnych odpowiedzi, otrzymywali punkty, a osoby z ich największa ilością wygrały drobne gadżety z logotypem Punktu.

Na lekcji obecnych było 23 uczniów i 1 nauczyciel, co potwierdza sporządzona lista obecności oraz zdjęcia. Lekcja trwała 90 minut.

W roku 2015 odbyło się 8 lekcji europejskich, na których łącznie obecnych było 219 uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera