Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polce organizuje procedurę negocjacyjną, której przedmiotem będą usługi "ORGANIZACJI AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ "LEKCJA NA 12 GWIAZDEK".

czytaj więcej →

22 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 10

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przygotowała dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WM specjalne narzędzie służące do powiadomień e-mail o aktualnych naborach. Po rejestracji w systemie mogą  Państwo otrzymywać e-mail z informacjami na temat uruchomienia naborów, wszystkich zmian, które pojawią się w trakcie trwania naboru, a także wiadomości o zakończonych ocenach.

czytaj więcej →

19 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 19

Ruszyła IV edycja konkursu na Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim organizowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

czytaj więcej →

19 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 21

Dziękujemy uczniom z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie oraz uczniom ze szkoły w Komárom na Węgrzech za wspólne spotkanie w Europe Direct Piaseczno.

czytaj więcej →

18 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 23

Brak opracowania strategicznych map hałasu oraz niepełne wdrożenie przepisów unijnych w dziedzinie ubezpieczeń – to zastrzeżenia KE do Polski w majowym pakiecie decyzji o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja jednocześnie zamknęła 65 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych stron bez konieczności kontynuowania postępowania.

czytaj więcej →

18 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 21

Mimo że większość państw członkowskich regularnie składa nowe zobowiązania i dokonuje relokacji, Polska, Węgry, i Austria jako jedyne nie dokonały relokacji ani jednej osoby – podsumowuje KE w sprawozdaniu. Jej zdaniem, stanowi to naruszenie ich zobowiązań prawnych, zobowiązań podjętych wobec Grecji i Włoch oraz zasady sprawiedliwego podziału odpowiedzialności.

czytaj więcej →

18 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 20

W następstwie niedawnego globalnego cyberataku KE przyspiesza prace nad przeglądem strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego z 2013 r., aby zapewnić skuteczne reagowanie na zagrożenia cybernetyczne. Komisja określa nowe podejście w zakresie interoperacyjności systemów informacyjnych.

czytaj więcej →

17 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 19

Komisja wprowadza nowe środki w celu zwalczania kłusownictwa oraz zakazania handlu surową kością słoniową. Przyjmując nowe wytyczne dotyczące przepisów UE w dziedzinie handlu kością słoniową, Komisja Europejska zmierza do wprowadzenia zakazu wywozu starych przedmiotów z surowej kości słoniowej od 1 lipca br.

czytaj więcej →

17 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 19

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda