Z okazji ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Uchodźcy Komisja Europejska uruchomiła narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich. To działający w trybie online i offline edytor tekstu, który umożliwi zaprezentowanie swoich kwalifikacji i doświadczeń w sposób dobrze zrozumiały dla pracodawców, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz organizacji pracujących z migrantami w UE.

czytaj więcej →

21 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 40

Europa znalazła się w kluczowym momencie. (…) Musimy słuchać tego, co mają do powiedzenia organizacje reprezentujące naszych obywateli – mówił pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans podczas spotkania z przedstawicielami organizacji światopoglądowych i nie wyznaniowych. Jego tematem była: „Przyszłość Europy: skuteczna Unia oparta na wartościach”.

czytaj więcej →

20 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 44

Ponad 112 mln euro zainwestuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 167-kilometrowy gazociąg między Lwówkiem a Odolanowem w Wielkopolsce. To inwestycja w ramach polityki spójności UE, której celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. – Gazociąg zapewni gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom dodatkowe, przystępne cenowo źródła gazu ziemnego – mówi komisarz Corina Crețu.

czytaj więcej →

19 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 46

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020.

czytaj więcej →

16 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 76

Dnia 16-06-2017 r. 
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Piaseczno
jest nieczynny.

14 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 54

Dziękujemy grupie uczniów i nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego za udział w dzisiejszym spotkaniu o Unii Europejskiej. Podczas godzinnych zajęć dzieci wysłuchały mitu o księżniczce Europie, wykonały zadania związane ze stworzeniem polskiej monety euro, pokolorowaniem maskotki Syriusza i ułożeniem gwiazd zgodnie z flagą Unii Europejskiej. Spotkanie zakończyła wspólna gra w Europejskie Koło Fortuny.

czytaj więcej →

14 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 54

Polska, Czechy i Węgry – to kraje, wobec których Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodzi o nierealizowanie decyzji Rady w sprawie relokacji uchodźców. - Nie zostawimy tych państw członkowskich, które mają zewnętrzne granice. (…) Wykonanie decyzji Rady dotyczących relokacji jest obowiązkiem prawnym, a nie wyborem – mówił komisarz Dimitris Avramopoulos.

czytaj więcej →

14 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 51

Co najmniej 75 mln euro trafi do Polskich firm i samorządów dzięki pożyczce Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielonej Bankowi Ochrony Środowiska. Unijne pieniądze mają wesprzeć małe i średnie inwestycje proekologiczne realizowane w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. BOŚ planuje udostępnić środki z pożyczki w trzecim kwartale 2017 roku.

czytaj więcej →

14 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 56

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda