Dziesięć lat temu działalność rozpoczął Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG). To niezwykle konkretny przejaw europejskiej solidarności, który zapewnia państwom członkowskim wsparcie finansowe, aby pomóc pracownikom i przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do zmian w strukturze handlu. Ze wsparcia EFG korzystają m.in. pracownicy zamykanych fabryk i zagrożonych sektorów gospodarki.

czytaj więcej →

09 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 118

ak w ostatnich miesiącach zmieniało się nastawienie Polaków do instytucji europejskich i krajowych? Jaka jest przyczyna tych zmian? Socjolog prof. Mirosława Marody oraz prawnik prof. Jan Barcz analizują wyniki najnowszego Standardowego Eurobarometru 86. To cykliczne badanie, realizowane raz na pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących. Jego wyniki publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.

czytaj więcej →

08 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 40

Większe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce dzięki przełomowym transakcjom zawartym przez Europejki Bank Inwestycyjny z Santander Consumer Bankiem Polska (SCB) i Bankiem Zachodnim WBK S.A. Chodzi o umowy dotyczące rozwiązań, które nie były wcześniej stosowane na polskim rynku sekurytyzacji i zabezpieczeń gwarancyjnych.

czytaj więcej →

08 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 43

W ramach programu w zakresie migracji Komisja Europejska przyjęła uaktualniony plan działania w zakresie powrotów oraz zbiór zaleceń, które mają pomóc państwom członkowskim zwiększyć skuteczność procedur powrotu. Podczas szczytu na Malcie, który obył się 3 lutego 2017 r., zwrócono uwagę na konieczność dokonania przeglądu polityki UE w zakresie powrotów.

czytaj więcej →

07 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 37

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, Komisja - w formie trzech sprawozdań z postępów - ponownie wezwała państwa członkowskie do przyspieszenia tempa relokacji, aby złagodzić presję migracyjną wywieraną na Włochy i Grecję. Tylko kilka państw w pełni wywiązuje się ze swych zobowiązań.

czytaj więcej →

07 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 37

Polska nie należy do unijnych liderów cyfryzacji – wynika z opublikowanego indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (Digital Economy and Society Index, DESI). Przepaść dzieląca państwa najbardziej zaawansowane cyfrowo od państw mniej zaawansowanych nadal jest znaczna. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza jednolity rynek cyfrowy, potrzebne są dalsze wysiłki i inwestycje.

czytaj więcej →

06 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 52

Do niedzieli 19 marca można uczestniczyć w quizie dotyczącym praw obywateli UE. Jest on dostępny na profilu Your Europe na Facebooku, w 23 wersjach językowych. Aby wziąć udział w walce o nagrody – dwa bilety InterRail - należy wskazać poprawną odpowiedź na 4 pytania konkursowe, a w ramach piątego – poprawnie oszacować liczbę osób, które rozwiążą quiz.

czytaj więcej →

06 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 40

Polityka spójności jest spoiwem Unii Europejskiej – potwierdzili lokalni liderzy europejscy na spotkaniu z komisarz ds. polityki regionalnej i ministrami Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. - Jest pełna zgoda, że polityka spójności ma zapewniać miejsca pracy i wzrost gospodarczy, ale korzyści te muszą dotyczyć wszystkich i być odczuwalne w każdym regionie – mówiła Corina Creţu.

czytaj więcej →

06 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 40

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda