Pytania o własną historię i niejednoznaczną przeszłość narodu to częsty motyw u współczesnych pisarzy pochodzących z Europy Środkowej. W środę 5 kwietnia w cyklu Literatura na Jasnej czeski punkt widzenia pojawił się w rozmowie z Radką Denemarkovą – pisarką, tłumaczką i dziennikarką, autorką wydanej niedawno w polskim przekładzie książki „Przyczynek do historii radości”.

czytaj więcej →

10 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 42

- CETA otwiera możliwości firmom działającym zarówno w UE jak i kanadyjskim. Ta umowa zwiększa mobilność, a zmniejsza ilość biurokracji – przekonywała w Warszawie komisarz Cecilia Malmström. Podczas Dialogu Obywatelskiego "Nowe gospodarcze możliwości dla Polski i UE" unijna komisarz ds. handlu dyskutowała z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeuszem Kościńskim oraz trzystuosobową publicznością.

czytaj więcej →

07 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 37

"Brexit to realna szansa na wzmocnienie Unii Europejskiej?" Krakowscy studenci już zdecydowali! W czwartek 6 kwietnia w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyła się pierwsza Debata Finałowa projektu Team Europe & the art of debate. Decyzją jurorów, stosunkiem punktów 2:1 zwyciężyła drużyna broniąca proponowanej tezy, czyli Anna Moskal, Katarzyna Waszkiewicz, Jan Kłapa i Karolina Sęk!

czytaj więcej →

07 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 51

Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich zgłoszonych prac w konkursie Wielkanocny Europejski Zając. Znamy już wyniku konkursu w obu kategoriach.

czytaj więcej →

07 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 178

Relacja Czechów z ich przeszłością, język i problematyka w twórczości Radki Denemarkovej, autorki niedawno przetłumaczonej na język polski powieści „Przyczynek do historii radości”, to temat wtorkowego spotkania z serii „Z Widokiem na Europę”. Wieczór z pisarką jest kontynuacją spotkań „Literatura na Jasnej”, które odbywają się w warszawskim Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej.

czytaj więcej →

07 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 56

- Nasze starania o wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli wyrobów medycznych na unijnym rynku doszły do skutku – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Rozporządzenia wprowadzają szereg ulepszeń w zakresie wyrobów medycznych i wyrobów do diagnostyki in vitro. Zaostrzone zostaną także wymogi dotyczące badań klinicznych oraz kontroli podmiotów zatwierdzających wprowadzanie do obrotu.

czytaj więcej →

07 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 118

Ściślejszy nadzór nad odpadami spożywczymi i lepsze gospodarowanie nimi, uzgodniony na forum międzynarodowym program nauczania historii Europy mający służyć walce z nacjonalizmem, a także większa wiedza na temat UE dzięki utworzeniu „Dnia Europy” w szkołach – tak brzmiały główne zalecenia, które uczniowie biorący udział w młodzieżowej sesji plenarnej „Twoja Europa – Twoje zdanie!” skierowali do decydentów politycznych z myślą o przezwyciężeniu wyzwań, przed którymi stoi UE.

czytaj więcej →

06 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 53

Piątego kwietnia PIE ED - Piaseczno prowadził wyjazdową lekcję o Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie (placówka Orężna). Zajęcia prowadzone były dla dwóch klas drugich, łącznie wzięło w nich udział 37 osób. Uczniowie dowiedzieli się czym jest Unia Europejska, od czego zaczęła się integracja, ile państw jest w UE i jakie są symbole UE. Zajęcia zakończył konkurs o Unii Europejskiej. Wszyscy otrzymali kolorowankę "Europa i Ty".

czytaj więcej →

06 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 53

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda