- Unia musi zrobić ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o demokrację – mówił w Orędziu o stanie Unii 2017 Jean-Claude Juncker. Przewodniczący KE zapowiedział m.in. reformę inicjatywy obywatelskiej i zasad finansowania partii politycznych. Dzięki zmianom zawartym w pakiecie demokratycznym m.in. dodatkowe 10 mln młodych Europejczyków będzie mogło zabrać głos i pomóc kształtować program polityczny UE.

czytaj więcej →

18 wrz 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 35

Jak co roku Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Junkcer wygłosił Orędzie o Stanie Unii. W swoim przemówieniu Przewodniczący omówił obecną sytuację polityczno-gospodarczą i podsumował działania UE w roku ubiegłym, a także przedstawił priorytety na nadchodzący rok. Transmisja na żywo Orędzia połączona z debatą specjalistów i publiczności odbyła się także w Domu Europy we Wrocławiu.

czytaj więcej →

18 wrz 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 32

Dziękujemy zwycięzcy konkursu Kubie Wrzaszcz za piękną kartę z życzeniami, przesłaną do Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Piaseczno.

czytaj więcej →

15 wrz 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 41

Przy okazji Orędzia o stanie Unii 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker ogłosił nowy kodeks postępowania dla członków Komisji Europejskiej. Uaktualnione zasady wyznaczają nowe standardy etyczne w Europie. Chodzi m.in. o zapobieganie konfliktom interesu, przejrzystość finansową, działalność po zakończeniu kadencji oraz ewentualny star w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

czytaj więcej →

15 wrz 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 29

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią, utworzenie wielostronnego trybunału rozstrzygającego spory inwestycyjne – to niektóre elementy pakietu handlowego KE na rzecz zrównoważonej i postępowej polityki w tym segmencie gospodarki. – Nasze wnioski pokazują determinację, by polityka handlowa UE była jak najbardziej otwarta i pluralistyczna – mówi komisarz ds. handlu Cecilia Malmström.

czytaj więcej →

15 wrz 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 34

Zgodnie z zapowiedziami zawartymi w Orędziu o stanie Unii w 2017 KE prezentuje pakiet dotyczący handlu, w którym zawarto ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. - UE jest jednym z najbardziej otwartych systemów inwestycyjnych na świecie. Jednak w niektórych przypadkach przejęcia przez firmy zagraniczne mogą szkodzić naszym interesom – podkreśla wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

czytaj więcej →

15 wrz 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 37

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”.

czytaj więcej →

15 wrz 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 35

Państwa członkowskie UE będą lepiej przygotowane na potencjalne zakłócenia w dostawach gazu dzięki nowemu mechanizmowi solidarnościowemu, przyjętemu przez Parlament Europejski 12 września.

czytaj więcej →

14 wrz 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 32

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda