Komisja Europejska uznała, że polski podatek w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Stwierdzono, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami. Ponieważ jednak polskie władze nie wprowadziły podatku w życie, nie ma potrzeby odzyskiwania środków.

czytaj więcej →

04 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 48

- Dajemy konsumentom większe możliwości lokowania swoich oszczędności – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen prezentując ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (PEPP). Nowy system odkładania na jesień życia m.in. ułatwi mobilność gdyż PEPP będzie można przenosić pomiędzy państwami członkowskimi.

czytaj więcej →

04 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 43

Do 2050 roku liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe może prześcignąć liczbę ofiar chorób nowotworowych – alarmuje komisarz Vytenis Andriukaitis. KE przyjęła nowy plan działania w tej sprawie obejmujący zarówno ludzi jak i zwierzęta. Rocznie z powodu oporności umiera 25 tys. osób, zaś straty ekonomiczne sięgają 1,5 mld euro w całej Unii.

czytaj więcej →

03 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 52

Straż graniczna, organy ścigania i służby imigracyjne potrzebują dostępu do odpowiednich informacji we właściwym czasie – podkreśla komisarz Dimitris Avramopoulos ogłaszając interoperacyjność systemów informacyjnych UE. Było to kluczowe zadanie ze względu na utrzymujące się zagrożenie terrorystyczne, wymiar sprawiedliwości oraz ochronę granic zewnętrznych UE.

czytaj więcej →

30 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 35

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców.

czytaj więcej →

30 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 34

Budżet UE musi opowiadać wyzwaniom przyszłości, dlatego Komisja Europejska otwiera debatę na temat finansów wspólnoty. - Każde euro zainwestowane ze wspólnego budżetu musi nieść wartość dodaną i wywierać pozytywny wpływ na życie codzienne mieszkańców – przypomina komisarz Günther H. Oettinger. Już obecnie UE zmaga się z koniecznością finansowania większej liczby działań za mniej pieniędzy.

czytaj więcej →

30 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 30

W życie wchodzą zaostrzone unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu, co jest jednym z priorytetów Komisji Junckera. Dyrektywa m.in. wzmacnia obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka przez banki, prawników i księgowych. - Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby odciąć przestępcom i terrorystom dostęp do dochodów z prania pieniędzy – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

czytaj więcej →

29 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 32

Rada przedłużyła do 31 stycznia 2018 r. sankcje wobec konkretnych sektorów rosyjskiej gospodarki. Decyzja zapadła po tym, jak na szczycie Rady Europejskiej 22–23 czerwca 2017 r. prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawili stan wdrażania porozumień mińskich. Utorowało to drogę do przedłużenia sankcji o kolejnych 6 miesięcy.

czytaj więcej →

29 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 26

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda