Stwórz pracę plastyczną której hasłem przewodnim będzie motto Unii Europejskiej: „Zjednoczeni w różnorodności”. Prace należy zgłaszać od 20.03.2017r. do 20.04.2017r.

czytaj więcej →

20 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 63

Specjalnie z myślą o nauczycielach i uczniach, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE przygotowała pomocnik edukacyjny. Pakiet nauczyciela to zbiór gotowych środków nauczania i uczenia się, który ma pomóc w poszerzaniu wiedzy na temat znaczenia żywności i rolnictwa w codziennym życiu. Pakiet jest darmowy, dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, z wyjątkiem irlandzkiego.

czytaj więcej →

17 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 31

Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisja Europejska proponują strategię na rzecz przyszłości Syrii. Dokument podkreśla gotowość uczestniczenia w procesie pokojowym jak i pomocy humanitarnej. – Komunikat potwierdza działania, które Unia Europejska może podjąć po zawarciu porozumienia, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie odbudowy – mówi Federica Mogherini.

czytaj więcej →

17 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 31

Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego w czasie kryzysu. Uwzględniają to nowe przepisy przyjęte przez Komisję Europejską.

czytaj więcej →

16 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 48

Kolejny etap negocjacji z Gazpromem w celu zapewnienia transgranicznych przepływów gazu po konkurencyjnych cenach. Komisja Europejska właśnie zwróciła się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag w sprawie zobowiązań rosyjskiego koncernu, mających zaradzić problemom w zakresie konkurencji na rynkach gazu w Europie Środkowo-Wschodniej wskazanym przez KE.

czytaj więcej →

16 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 26

21 marca od 8:00 do 16:00
będziemy wspólne świętować 60 rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, 
które dały początek Unii Europejskiej, w kształcie znanym nam obecnie.
Każdy będzie miał okazję otrzymać materiały promocyjne i zagrać w Europejskie Koło Fortuny.

czytaj więcej →

15 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 57

To projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Proponujemy zorganizowanie lekcji tematycznych, angażujących uczniów w dyskusję na tematy obywatelskie jak wolontariat czy Europejski Korpus Solidarności. Relację z lekcji należy opublikować w internecie, aby mogły zostać ocenione przez organizatorów: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Schumana.

czytaj więcej →

15 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 31

Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. Program eTwinning – kreatywne nauczanie, który odbędzie się w środę 22 marca br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Gracjana Więckowska, reprezentująca Krajowe Biuro Programu eTwinning.

czytaj więcej →

15 mar 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 27

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda