Aby szkolnictwo wyższe mogło pomóc w stymulowaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy, uniwersytety muszą dostosowywać programy nauczania do obecnych i przewidywanych potrzeb gospodarczo-społecznych. KE przyjęła dwie nowe inicjatywy dotyczące kształcenia i szkolnictwa wyższego. Jedna z nich dotyczy monitorowania losów absolwentów.

czytaj więcej →

01 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 40

Ponad 340 mln euro na oddelegowanie 100 tys. wolontariuszy do 2020 r. w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – proponuje Komisja Europejska. Dzięki takiemu finansowaniu młodzi ludzie w wieku 17-30 będą mieli szanse na wolontariat i praktyki zawodowe. EKS zapewni także uczestnikom możliwość stworzenia projektu solidarnościowego lub zgłoszenia się do wolontariatu jako grupa.

czytaj więcej →

01 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 48

Unia Europejska jest w pełni zaangażowana w partnerstwo z narodem ukraińskim – napisał szef KE Jean-Claude Juncker w liście z podziękowaniami skierowanym do holenderskiego Senatu. W ubiegłym roku w referendum Holandia zablokowała ratyfikację układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą. Jednak po debacie politycznej dzisiaj zielone światło dla ratyfikowania układu dali holenderscy senatorowie.

czytaj więcej →

31 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 26

KE przedstawiła projekt budżetu na 2018 r. Po stronie zobowiązań zapisano w nim 161 mld euro, zaś celem strategicznym jest stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego i inwestycji. Kolejny krok należy do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich Unii Europejskiej, które wspólnie omówią wniosek Komisji.

czytaj więcej →

31 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 24

Ponad 600 osób wzięło udział w Dialogu Obywatelskim w Toruniu, którego gościem był Vytenis Andriukaitis. Komisarz europejski ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności odwiedził również tamtejszy Wojewódzki Szpital Zespolony, który jako pierwszy w Polsce podmiot publiczny korzysta z finansowania z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Rozmowy z samorządowcami i personelem szpitala komisarz prowadził również w języku polskim.

czytaj więcej →

31 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 24

College of Europe w Brugii organizuje dwutygodniowy kurs szkoleniowy "Energy Union Summer School 2017". Jego celem jest uwzględnienie logiki Unii Energetycznej w centrum europejskich systemów energetycznych oraz podczas tworzenia polityki energetycznej. Rejestracja na kurs trwa do 12 czerwca.

czytaj więcej →

30 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 27

Przyszłość Unii Europejskiej oraz szanse rozwojowe Polski – to temat konferencji organizowanej wspólnie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przedstawicielstwo KE w Polsce (PKE) i Europe Direct-Kielce. W jej ramach we wtorek 30 maja odbędzie się również Dialog Obywatelski z dyrektorem PKE dr Markiem Prawdą.

czytaj więcej →

29 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 34

Poglądy polskiego społeczeństwa na temat przyszłości Europy – to temat debaty obywatelskiej, zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w Warszawie 23 maja. Jej celem było zapoznanie się z opiniami przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na temat scenariuszy opisanych w "Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy". Jednym z prelegentów był dyrektor Marek Prawda.

czytaj więcej →

26 maj 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 48

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda