Równe szanse i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe warunki pracy oraz ochrona socjalna i włączenie społeczne – to podstawy europejskiego filaru praw socjalnych, zaprezentowanego właśnie przez KE. Obejmuje on 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Koncepcja filaru powstała z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE.

czytaj więcej →

28 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 26

Tegoroczne wakacje w UE będą tańsze dla użytkowników telefonów komórkowych. Już od połowy czerwca zniesione zostaną opłaty roamingowe dla osób, które korzystają ze swoich komórek i smartfonów w innym kraju Unii. Nowy mechanizm rozliczeń „Roam like at home” gwarantuje, że będziemy płacić za połączenia, wiadomości i przesył danych na takich samych zasadach jak w kraju zamieszkania.

czytaj więcej →

27 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 24

Czy gazociągi Nord Stream 2 i OPAL zagrożą projektowi Unii Energetycznej? Wokół interpretacji bezpieczeństwa dostaw i zasad konkurencji w UE trwa ostra debata. Polska, która sprzeciwia się realizacji obu projektów, zwróciła się o rozstrzygnięcie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz niemieckiego sądu w Düssledorfie. W naszym cyklu "Europa okiem eksperta" *Ernest Wyciszkiewicz analizuje kluczowe elementy tego sporu.

czytaj więcej →

27 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 21

Rusza debata na temat społecznego wymiaru Europy do 2025 roku. Wraz z ogłoszeniem filaru praw socjalnych Komisja Europejska przedstawiła trzy scenariusze, według których mógłby postępować dalszy rozwój rynków pracy i zabezpieczeń społecznych. – To podstawa do dyskusji (…) jakie działania można podjąć na szczeblu europejskim, aby sprostać wyzwaniom – mówił wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

czytaj więcej →

27 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 24

Agenda Komisji Europejskiej DG Agri uruchomiła nowy portal promocji produktów rolno-spożywczych, który ma pomóc organizacjom reprezentującym producentów z różnych sektorów rolno-spożywczych pozyskać fundusze UE na programy promocyjne, wyszukać potencjalnych partnerów programu, pomóc różnym podmiotom z sektora rolno-spożywczego znaleźć przydatne informacje na temat wprowadzania nowych rynków eksportowych.

Strona portalu: https://ec.europa.eu/chafea/agri/

27 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 27

Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich zgłoszonych prac w konkursie plastycznym „Zjednoczeni w różnorodności”.

czytaj więcej →

26 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 37

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uprzejmie  informuje, że od dnia 25.05.2017r. do 31.05.2017r. do godziny 15.00 będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (36 dotacji) dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej →

25 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 30

O Unii Europejskiej wiedzą już prawie wszystko. Nie straszne im przemawianie przed zgromadzonym audytorium, przyjmowanie pytań i dyskutowanie o zawiłych problemach społeczno-gospodarczych. Znamy koleją czwórkę studentów, którzy przygotowaniem i determinacją wywalczyli sobie wyjazd do Brukseli! Kolejna Debata Finałowa w ramach projektu Team Europe & the art of debate odbyła się w środę 19 kwietnia w Katowicach.

czytaj więcej →

24 kwi 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 57

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda