KE otwiera publiczną debatę na temat przyszłego kierunku działań w zakresie obronności w Unii Europejskiej obejmującej 27 państw członkowskich. - Dzięki UE możemy wspierać państwa członkowskie w rozwijaniu zdolności wojskowych i efektywniejszym inwestowaniu w obronność – powiedziała wiceprzewodnicząca Federica Mogherini. Komisja przedstawiła 3 scenariusze współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

czytaj więcej →

08 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 26

Rusza platforma UE ds. dobrostanu zwierząt. Jej zadaniem będzie m.in. wymiana doświadczeń, lepsze stosowanie przepisów UE oraz promowania unijnych norm. Powodem powołania platformy jest również wspieranie dialogu między właściwymi organami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i naukowcami w kwestiach dotyczących dobrostanu zwierząt, które mają znaczenie dla obywateli UE.

czytaj więcej →

07 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 28

„Z Widokiem na Europę… bez Unii” – tak zatytułowana była debata organizowana przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Jej uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jaka byłaby Polska, gdyby w 2003 roku w referendum unijnym wygrali przeciwnicy akcesji i w efekcie w 2004 roku Polska nie weszłaby do Unii Europejskiej.

czytaj więcej →

06 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 46

Ambasadorowie czterdziestu państw oraz szefowie przedstawicielstw pięciu organizacji międzynarodowych, w tym dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marek Prawda, podpisało list otwarty z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości, która odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2017 r. Sygnatariusze listu wyrazili poparcie dla starań podejmowanych przez środowiska LGBT służącym debacie nt. problemów, z którymi boryka się to środowisko i inne grupy mniejszościowe oraz podkreślili konieczność poszanowania praw mniejszości, jako kanonu współczesnych wartości stanowiących m. in. podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej.

czytaj więcej →

05 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 39

Komisja Europejska przedstawia możliwe sposoby dalszego pogłębienia unii gospodarczej i walutowej. Wśród propozycji znajduje się wzmocnienie instytucji strefy euro. Przedmiotem debaty publicznej ma być m.in. pomysł utworzenia „ministerstwa skarbu” strefy euro - ewentualnie z własnym budżetem - oraz powołanie Europejskiego Funduszu Walutowego.

czytaj więcej →

02 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 34

Facebook jest liderem pod względem zwalczania mowy nienawiści w internecie – wynika z oceny Komisji Europejskiej. Rok temu KE i cztery główne platformy mediów społecznościowych ogłosiły kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. - Przedsiębiorstwa usuwają obecnie dwa razy więcej nielegalnych treści i robią to szybciej – podkreśla komisarz Věra Jourová.

czytaj więcej →

02 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 42

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa KE obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej np. wobec kierowców ciężarówek i tirów.

czytaj więcej →

01 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 41

Transfer wiedzy do lokalnego biznesu, bardziej sprzyjające otoczenie dla firm, stałe podnoszenie kwalifikacji miejscowych pracowników – to obszary działań, na których powinny skupić się władze Podkarpacia i Świętokrzyskiego, aby podnieść atrakcyjność gospodarczą tych regionów. Analiza to efekt ponad rocznej pracy ekspertów KE i Banku Światowego, przeprowadzonej w ramach pilotażowej inicjatywy dla obszarów UE o niskich dochodach.

czytaj więcej →

01 cze 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 46

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda