Zapraszamy 21 lipca do Warszawy na spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”.

czytaj więcej →

18 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 29

Kluczem do budżetu unijnego po 2020 r. prawdopodobnie będą rozwiązania podjęte przez państwa członkowskie należące do strefy euro i ewentualne powstanie oddzielnego budżetu – pisze dr hab. Renata Grochowska*. W cyklu "Europa okiem eksperta" analizujemy czy konstrukcja przyszłego budżetu UE będzie odzwierciedlała coraz bardziej widoczne kontrowersje między krajami UE w takich obszarach jak np. gospodarka niskoemisyjna czy polityka migracyjna.

czytaj więcej →

18 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 29

Przedstawiciele kilkunastu polskich organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami azylu i migracji uczestniczyli w dwudniowym (6-7 lipca) szkoleniu na temat skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich. Warsztaty, zorganizowane przez Przedstawicielstwo KE w Polsce i zrealizowane przez Instytut Spraw Publicznych, skupiły się na doskonaleniu kompetencji w formułowaniu wniosków o finansowanie projektów w obszarze wsparcia migrantów i uchodźców.

czytaj więcej →

18 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 27

Komisja Europejska powinna rozważyć możliwości wprowadzenia ułatwień w dostępie do funduszy unijnych zaplanowanych w budżecie od 2020 r. – to główny wniosek sprawozdania dotyczącego przyszłości finansów UE. Przygotowała je grupa niezależnych ekspertów zajmujących się polityką spójności. - Mniej przepisów to lepsze wyniki i mniej błędów – przekonuje komisarz Corina Crețu.

czytaj więcej →

17 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 34

UE i Japonia porozumiały się co do zasady w sprawie najważniejszych elementów umowy o partnerstwie gospodarczym. Będzie to najważniejsza dwustronna umowa handlowa zawarta dotychczas przez wspólnotę i pierwsza, która obejmie konkretne zobowiązanie do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża. Umowa oznacza również zniesienie większości ceł, które rocznie sięgają 1 mld euro.

czytaj więcej →

17 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 32

Jego bezpośredni sprzeciw podczas protestów na Placu Tiananmen w 1989 r. ocalił setki – jeśli nie tysiące – ludzkich istnień – napisali: szef KE Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk we wspólnym liście kondolencyjnym skierowanym do rodziny Liu Xiaobo. Chiński dysydent zmarł 13 lipca br. W 2010 r. Liu Xiaobo został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.

czytaj więcej →

14 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 29

Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną skalę, KE zwraca się do Trybunału również z wnioskiem o wprowadzenie środków tymczasowych nakazujących Polsce niezwłoczne wstrzymanie wycinek.

czytaj więcej →

14 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 32

Komisja Europejska opublikowała pierwsze wydanie Monitora miast kultury i kreatywności. Wynika z niego m.in., że dynamika życia kulturalnego jest silnie powiązana z innymi wymiarami życia w mieście, od różnorodności społecznej po sytuację gospodarczą. Monitor to wynik projektu badawczego obejmującego 168 miast w 30 krajach europejskich.

czytaj więcej →

14 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 34

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda