Od 1 sierpnia wchodzi w życie nowy program dostarczania owoców, warzyw i mleka do szkół. Dzięki temu jego realizacja w całej Unii będzie możliwa już od pierwszego dnia roku szkolnego 2017/2018. Celem programu jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Będzie on obejmował rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także plan edukacyjny

czytaj więcej →

01 sie 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 29

UE wspiera działania związane ze zwalczaniem finansowania terroryzmu i ochroną Europejczyków w sieci. Dąży również do zablokowania finansowania terrorystów poprzez nielegalny handel dobrami kultury oraz poprawy interoperacyjności systemów informacyjnych UE. Inicjatywy te zostały podkreślone w opublikowanym właśnie 9. sprawozdaniu w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa.

czytaj więcej →

31 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 27

W związku z kierunkiem reformy sądownictwa Komisja Europejska wzywa władze polskie, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przeciwnym razie KE jest gotowa odwołać się do artykułu 7 ust. 1 Traktatu Lizbońskiego, który przewiduje - w przypadku zagrożenia praworządności - zawieszenie niektórych praw państwa członkowskiego.

czytaj więcej →

28 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 27

Kolejny etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier. KE wystosowała tzw. uzasadnione opinie uznając, że kraje te nie wywiązują się ze spoczywających na nich obowiązkach związanych z relokacją uchodźców. Wskazane państwa mają teraz miesiąc na przesłanie odpowiedzi. W kolejnym etapie procedury możliwe jest skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

czytaj więcej →

28 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 25

W dniu 22 lipca 2017 r. w Skwierzynie (woj. lubuskie) odbyło się wydarzenie pod nazwą „Święto Warty”. Ze strony Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, które objęło „Święto Warty” patronatem, w imprezie uczestniczyli Mateusz Banaszkiewicz, a także dr Krzysztof Biegun z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Team Europe.

czytaj więcej →

28 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 24

Coraz więcej Europejczyków robi zakupy przez internet, rośnie ich zaufanie do handlu elektronicznego, zwłaszcza do sprzedawców z innych krajów UE – wynika z najnowszej tablicy wyników sytuacji konsumentów. Jednak sprzedawcy detaliczni nadal niechętnie rozszerzają zakres swojej działalności, niepewnie również podchodzą do otwarcia sprzedaży internetowej dla klientów z innych państw w UE.

czytaj więcej →

27 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 26

Patrząc na osiągnięte wyniki, jest jasne: jeśli istnieje polityczna wola, relokacja działa – mówił komisarz Dimitris Avramopoulos prezentując 14. sprawozdanie z postępów prac w zakresie rozmieszczenia wewnątrz UE osób ubiegających się o azyl i przesiedlania uchodźców spoza Unii. Malta i Łotwa w całości wywiązały się ze swoich zobowiązań, zaś wobec Polski, Czech i Węgier Komisja prowadzi postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

czytaj więcej →

27 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 26

Prezydent Miasta Lublin oraz Marszałek Województwa Lubelskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, organizowanym w dniach 25-26 września 2017 r. w Lublinie.

czytaj więcej →

26 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 29

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda