Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych Dniach Kariery i Mobilności w Warszawie w dniach 24-26 października 2017 r. objętych patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, a także Polskiej Akademii Nauk, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

czytaj więcej →

10 paź 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 29

Przy pełnym poszanowaniu różnorodności systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich, pragniemy ułatwić integrację młodych ludzi na rynku pracy – deklaruje komisarz Valdis Dombrovskis prezentując wniosek dotyczący wspólnych ram kształcenia zawodowego. Chodzi o bezpośrednie powiązanie teorii z praktyką, co ma przynieść wzrost zatrudnienia oraz podnieść kwalifikacje pracowników.

czytaj więcej →

10 paź 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 30

Rekordowo wysokie wskaźniki zatrudnienia i poprawa sytuacji młodzieży – kwartalne sprawozdanie KE na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE przynosi wiele optymistycznych danych. - W porównaniu z ub.r. 2,2 mln pracowników więcej jest zatrudnionych na czas nieokreślony – podkreśla komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen.

czytaj więcej →

10 paź 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 28

Unijnym fundamentem zarządzania miastem jest zintegrowane planowanie jego rozwoju. W Polsce "polityka miejska" jest nadal w powijakach, co skutkuje m.in. brakiem spójności zabudowy i fragmentacją systemu przyrodniczego. W kolejny artykule z cyklu "Europa okiem eksperta" dr Ewa Heczko–Hyłowa* wskazuje, jak należałoby zmienić podejście polskich urbanistów i decydentów, aby polskie miasta i metropolie zyskały nowe perspektywy rozwoju.

czytaj więcej →

09 paź 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 29

Ponad pół miliarda euro – tyle Unia Europejska zamierza przeznaczyć na 36 inicjatyw związanych z czystością i bezpieczeństwem mórz. Podczas konferencji na Malcie "Nasz ocean", po raz pierwszy organizowanej przez UE, omawiano wyzwania związane z akwenami morskimi – chodzi m.in. o zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, ochronę ekosystemów, zmiany klimatu czy działalność przestępczą.

czytaj więcej →

09 paź 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 27

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza dwa konkursy  zamknięte w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin naborów wniosków w obu konkursach trwa od 30.10.2017 do 29.12.2017r.

czytaj więcej →

09 paź 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 24

Rusza druga edycja kampanii edukacyjnej dla szkół, która ma pokazać młodym Polakom, że mogą wpływać na decyzje podejmowane przez unijne instytucje. Akcję, której inicjatorem i współtwórcą jest Przedstawicielstwo KE w Polsce, w roku szkolnym 2017/2018 realizują eksperci Stowarzyszenia Społeczno-Ekonomicznego ABSOLWENT przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kampania obejmie Małopolskę, Świętokrzyskie oraz Podkarpacie.

czytaj więcej →

06 paź 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 30

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Fundacja Dom Pokoju wspólnie z lokalnymi partnerami zorganizowali IX Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi. Rozgrywki z 16 września 2017 roku były rekordowe, jeśli chodzi o ilości uczestników. Zagrało w nich aż 30 drużyn, reprezentujących różnorodne środowiska. Mimo wielu różnic, cel był wspólny: "Nie dla rasizmu na stadionach".

czytaj więcej →

06 paź 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 31

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda