Szeroko rozumiana inkluzja oraz wyzwania i szanse dla edukacji, jakie się z nią wiążą, były głównymi tematami konferencji zorganizowanej 4 października przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Dolnośląską Szkołę Wyższą oraz Szkołę Podstawową nr 90 im. St. Tołpy we Wrocławiu. Wydarzenie skierowane było do nauczycieli i wychowawców.

Uczestników spotkania powitali prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych i dr Urszula Dzikiewicz-Gazda, Prodziekan do spraw studenckich. Konferencja rozpoczęła się wykładem plenarnym, który wygłosiła prof. Maria Czerepaniak-Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład zatytułowany Kultura szkoły jako środek i ośrodek poszanowania prawa do edukacji był wprowadzeniem do głównego tematu konferencji: inkluzji.

Międzynarodowi goście z Włoch, Hiszpanii i Rumunii, uczestnicy projektu Art and Emotions, który koordynuje SP nr 90 w ramach program Erasmus+, zaprezentowali doświadczenia wprowadzania nauczania inkluzyjnego w swoich szkołach. Program Erasmus+ i możliwość realizacji w jego ramach projektów związanych z wdrażaniem inkluzji w szkołach został szerzej przedstawiony uczestnikom podczas wystąpienia Dagny Lewandowskiej z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.

W drugiej części konferencji, ponad 70 osób wzięło udział w dwóch rundach aktywizujących warsztatów przygotowanych i poprowadzonych przez doświadczonych praktyków:

Ewę Stoecker: Przeciwdziałanie wykluczeniu. Klasowa i szkolna różnorodność jako wyzwanie;
Agnieszkę Kossowską: Wychowanie do nauczania włączającego;
Ewę Granat: Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna;
Kamilę Prociów: Nie oceniaj Książki po okładce - Żywa Biblioteka w szkole;
Gracię Sonię Jimenez Vega- The TEI program („peer tutoring”) in Spanish education.

Podczas konferencji na stoisku Komisji Europejskiej nauczyciele mogli zapoznać się z ofertą publikacji dotyczących programu Erasmus+, niedyskryminacji oraz edukacji na tematy europejskie, a także dowiedzieć się o lekcjach europejskich prowadzonych w Domu Europy.

Materiały konferencyjne:
ulotka konferencyjna (link is external),
opis warsztatów (link is external).
Wykład prof. Czerepaniak-Walczak dostępny jest na kanale You Tube (link is external).

 

źródło: europa.eu


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda