W lipcu na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się ELSA Law School on International Trade organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa i Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. W ramach tego wydarzenia studenci mogli wziąć udział w licznych warsztatach, konkursie Moot Court Competition, a na zakończenie uczestnicy bawili się na uroczystej Gali.

LSA Law School on International Trade to letnia szkoła prawa skierowana do studentów z całego świata, która stanowi połączenie programu naukowego, socjalnego oraz kulturalnego. Tegoroczna edycja organizowana przez wrocławski oddział Stowarzyszenia była pierwszą i z pewnością nie ostatnią. Podczas jednego z lipcowych tygodni 30 studentów z różnych krajów zgłębiało wiedzę na temat wybranych zagadnień prawnych poprzez udział w wykładach, debatach i warsztatach, opartych na wymianie doświadczeń i poznawaniu innych systemów prawnych. Oprócz części merytorycznej letnia szkoła prawa umożliwia uczestnikom międzynarodową integrację kulturową oraz unikatową sposobność do nawiązania nowych znajomości.

Dzięki wsparciu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu jeden z dni programu merytorycznego odbywał się w Domu Europy. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą praktyk, staży i wolontariatu proponowaną przez struktury europejskie. Reprezentant Przedstawicielstwa był też jednym z sędziów podczas wieńczącego projekt Moot Court Competition. W trakcie uroczystej Gali podsumowującej zmagania uczestników wręczone zostały upominki ufundowane przez Komisję.

Projekt ten odniósł spory sukces oraz okazał przedsięwzięciem wartym kontynuacji w następnych latach. Trójpłaszczyznowa struktura letniej szkoły prawa połączyła wysoką wartość programu merytorycznego z bogactwem i różnorodnością społeczno - kulturową.

 

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda