Pół roku po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus Solidarności i rozpoczął się proces informowania wolontariuszy o możliwościach, rusza akcja obsadzania wolnych miejsc pracy i staży. KE wsparła dwa projekty wdrażane pod kierunkiem włoskich i francuskich służb zatrudnienia, które mogą zaoferować młodym Europejczykom nawet 6 tys. miejsc pracy i staży związanych z polityką solidarności w innych państwach UE.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: - Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest tworzenie nowych, większych możliwości. Cieszę się, że od teraz – wraz z uruchomieniem części zawodowej – młodzi ludzie mogą w pełni skorzystać z możliwości, jakie oferuje Korpus. We współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia i partnerami w terenie zapewnimy tysiącom młodych ludzi konkretne możliwości w postaci miejsc pracy i staży w dziedzinach związanych z polityką solidarności w całej Europie. Będą mieli dzięki temu okazję rozwinąć swoje umiejętności i poprawić szanse na rynku pracy w przyszłości.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: - Z przyjemnością obserwuję, jak rozwija się Europejski Korpus Solidarności. Uruchomienie części zawodowej jest zwieńczeniem tego procesu. Wiemy, że wielu młodych ludzi w Europie jest chętnych do pomocy innym i że to zaangażowanie w przyszłości przyniesie im wiele korzyści. Udział w Europejskim Korpusie Solidarności okaże się cennym doświadczeniem dla młodych Europejczyków na początku ich kariery zawodowej.

W oba projekty, realizowane z inicjatywy francuskiej państwowej służby zatrudnienia (Pôle Emploi) oraz włoskiej Krajowej Agencji ds. Aktywnej Polityki Rynku Pracy (ANPAL), zaangażowane będą publiczne służby zatrudnienia oraz organizacje z różnych państw członkowskich UE, takie jak organizacje zrzeszające pracodawców oraz instytuty szkoleniowe. Ich celem będzie zapewnienie miejsc pracy lub staży w obszarach związanych z polityką solidarności, przeznaczonych dla osób w wieku od 18 do 30 lat. Wybrani uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnorodnych działaniach obejmujących służbę zdrowia, integrację społeczną, ochronę środowiska, pomoc migrantom i uchodźcom lub pomoc żywnościową w innym państwie UE. Organizatorzy projektów skontaktują się z pracodawcami, przedstawią im odpowiednich kandydatów na oferowane stanowiska oraz zapewnią uczestnikom wsparcie, między innymi finansowe, ale także w postaci szkoleń. Na sfinansowanie projektów przeznaczono ponad 14 mln euro z programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

Harmonogram i dalsze działania

Oba projekty będą realizowane do marca 2019 r. Równocześnie będzie trwał proces rozbudowy i konsolidacji Europejskiego Korpusu Solidarności. Celem tego procesu jest stworzenie 100 tys. miejsc pracy i staży do końca 2020 r.

Doświadczenie zdobyte w ramach tych dwóch nowych projektów pomoże stworzyć podstawy do rozwijania Korpusu w okresie do 2020 r. Oba projekty będą wspierać młodych ludzi w poszukiwaniu miejsc pracy za granicą do wiosny 2019 r. i będą realizowane w połączeniu z innymi projektami dotyczącymi zatrudnienia w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kontekst

W orędziu o stanie Unii w 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który oferowałby młodym ludziom w wieku 18–30 lat możliwość udziału w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE.

Od chwili jego uruchomienia w dniu 7 grudnia 2016 r. do Europejskiego Korpusu Solidarności zgłosiło się ponad 32 tys. młodych osób. W marcu 2017 r. rozpoczął się proces kojarzenia uczestników z organizacjami. Od tego czasu skontaktowano się z około 11 500 tys. uczestników i obsadzono 460 miejsc. Ogółem dąży się do tego, aby do końca 2020 r. w szeregi Korpusu wstąpiło 100 tys. młodych Europejczyków.

Komisja stara się zapewnić Korpusowi solidne podstawy – w tym celu 30 maja 2017 r. przedstawiła wniosek dotyczący budżetu Korpusu, który w latach 2018–2020 miałby wynieść 341,5 mln euro, oraz odpowiedniej podstawy prawnej. Oprócz tego Komisja wystąpiła z propozycją rozszerzenia możliwości dla młodych ludzi. Oprócz wolontariatów, staży i miejsc pracy, w przyszłości Europejski Korpus Solidarności zapewni uczestnikom także możliwość stworzenia własnego projektu solidarnościowego lub zgłoszenia się do wolontariatu jako grupa.

W celu przygotowania tego wniosku Komisja opublikowała w internecie otwartą ankietę i ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami. Ich efekty zaprezentowano podczas specjalnego forum zainteresowanych stron. Zanim rozporządzenie będzie mogło wejść w życie, jego projekt musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. We wspólnej deklaracji instytucje UE zobowiązały się do zakończenia prac nad tym wnioskiem do końca tego roku.

Dodatkowe informacje

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda