Nawet 50 tysięcy euro można wygrać w nowym konkursie Komisji Europejskiej, który ma zachęcić do upowszechniania wiedzy o Europie. Laureatami nagrody im. Altiero Spinellego mogą zostać naukowcy, artyści, działacze społeczni oraz inne osoby, które swoimi działaniami pokazują dlaczego warto „zakochać się w Europie”. Termin rejestracji uczestnictwa upływa 16 sierpnia 2017 r.

Nagroda będzie przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w komunikowaniu o wartościach bliskich założycielom UE, o historii wspólnoty, działaniach i najważniejszych korzyściach dla obywateli. Chodzi również o zwiększenie poczucia współodpowiedzialności za projekt europejski i budowanie zaufania do UE, która jest szansą na lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Prace, które można zgłaszać w konkursie, to m.in. publikacje, utwory audiowizualne, gazety, filmy fabularne, filmy dokumentalne, wystawy / wydarzenia, seriale telewizyjne, programy radiowe, produkcje o walorach edukacyjnych itp.

Wysokość nagród:

  • sześć pierwszych nagród po 50 000 euro
  • sześć drugich nagród po 30 000 euro
  • dziesięć trzecich nagród po 17 000 euro.

Kto może wziąć udział w konkursie?

O nagrodę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych. Uczestnicy (lub liderzy zespołów) muszą legitymować się co najmniej tytułem magistra oraz - w momencie składania wniosku – muszą być związani z ośrodkiem akademickim / instytutem badawczym, organizacją, NGO, przedsiębiorstwem lub innego rodzaju podmiotem prawnym mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.

Uczestnikami mogą być naukowcy / badacze, artyści, pisarze, dziennikarze i inne podmioty, które potrafią ciekawie opowiedzieć o tym, co oznacza dla nich Europa dzisiaj i jaka ma być jutro. Dlaczego Europejczycy powinni „zakochać się w Europie” pomimo jego niedoskonałości?

Terminy

  • Rejestracja udziału jest obowiązkowa - do 16 sierpnia 2017 r.
  • Termin składania pełnych wniosków - do 2 października 2017 r. Pełne wnioski będą mogły złożyć wyłącznie osoby / podmioty zarejestrowane do 16 sierpnia.
  • Wnioski zostaną ocenione w październiku 2017 r.
  • Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 r.

Więcej informacji:

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda