Kim jest ekspat? Co odróżnia go od emigranta zarobkowego? Co to jest ekspatriacja, migracja i uchodźstwo? Dlaczego obcokrajowcy decydują się na podjęcie pracy we Wrocławiu? Z tymi i innymi zagadnieniami mierzyli się uczniowie wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych podczas warsztatów prowadzonych w ramach projektu #discovermigration, realizowanego przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej wraz ze Stowarzyszeniem Semper Avanti.

Projekt #discovermigration został zrealizowany z myślą o pokazaniu młodzieży pozytywnych aspektów migracji międzynarodowych. W dobie narastających w Polsce tendencji ksenofobicznych, nacjonalistycznych oraz coraz powszechniej prezentowanych postaw antyimigranckich, celem zajęć było ukazanie, że migracje międzynarodowe nie niosą za sobą wyłącznie negatywnych konsekwencji i zagrożeń, ale są stałym elementem funkcjonowania społeczeństw.

 45-minutowe warsztaty prowadzone były przez specjalnie wyszkolonych edukatorów oraz ekspatów – wysokiej klasy spacjalistów zatrudnionych we wrocławskich firmach. Podczas spotkania edukatorzy zapoznali uczniów z podstawowymi pojęciami, danymi oraz statystykami, które pozwoliły im stworzyć rzetelny obraz współczesnego zjawiska migracji w Europie i polityki migracyjnej UE.

Główną częścią warsztatów były jednak spotkania z zagranicznymi pracownikami międzynarodowych firm. Ekspaci dzielili się historiami swojego życia - motywami przeprowadzki do Polski, spostrzeżeniami dotyczącymi życia z dala od ojczystych krajów, opowiadali o różnicach kulturowych oraz wadach i zaletach pracy w międzykulturowym. Uczniowie mogli zadawać pytania i dzielili się zarówno swoimi wątpliwościami dotyczącymi kwestii migracji, jak i z zainteresowaniem poszerzali swoją wiedzą na temat ścieżki zawodowej i życiowej ekspatów, która zaprowadziła ich do Polski. 
 
Warsztaty stworzyły przede wszystkim przestrzeń do osobistego poznania obcokrajowców żyjących i pracujących w naszym mieście  - współtworzących wrocławską mozaikę kultur. Spotkania stały się dla młodzieży inspiracją do szerszego spojrzenia na temat migracji, a zajęcia w ramach projektu #discovermigration spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.
 

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda