69 małych i średnich przedsiębiorstw z 21 krajów UE – w tym dwa z Polski - wybrano do dofinansowania w najnowszej rundzie programu Horyzont 2020 – II Faza Instrumentu MŚP. Całkowita kwota do podziału między firmy pracujące nad 64 projektami wyniosła 99,96 mln euro. Projekt mógł otrzymać dofinansowanie na wdrażanie innowacji do 2,5 mln euro (w dziedzinie zdrowia - 5 mln euro).

Hiszpańskie małe i średnie przedsiębiorstwa okazały się najbardziej skuteczne – aż 15 firm zostało wybranych do finansowania przez KE. Za Hiszpanią w rankingu znalazły się: Włochy z 10 przedsiębiorstwami oraz Szwecja i Dania – po 5. Większość projektów dotyczy technologii informacyjnych i komunikacyjnych (12), transportu (10) oraz zdrowia (9).

Do 9 kwietnia Komisja Europejska otrzymała 1 222 propozycje projektów w drugiej turze naboru do II Fazy Instrumentu MŚP. Od czasu uruchomienia programu, czyli 1 stycznia 2014 roku, aż 710 małych i średnich przedsiębiorstw zostało wybranych do dofinansowania w ramach tej Fazy.

Finansowanie w ramach II Fazy pozwala firmom na zainwestowanie w działalność innowacyjną: testowanie, pilotaż, skalowanie itp. Pozwala także na dopracowanie i rozwój dojrzałego biznes planu dla ich produktów. Firmy mogą również skorzystać z 12-dniowego coachingu biznesowego. Większość projektów jest zgłaszanych przez pojedyncze firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast niektóre z nich współdziałają w celu złożenia projektu.

Kolejny termin składania wniosków w ramach II Fazy przypada na 18 października 2017 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Lista beneficjentów Fazy II.

Mapa beneficjentów Instrumentu Horyzont 2020.

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda