Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci, odpowiadająca za zarządzanie infrastrukturą i projektami badawczymi w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji (INEA) poszukuje ekspertów. Ich zadaniem będzie ocena gotowości finansowej propozycji projektów przedłożonych do finansowania przez unijny Instrument "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF).

Connecting Europe Facility (CEF) to instrument finansowy, który zastąpił program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze można wykorzystywać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury we wskazanych dziedzinach.

INEA poszukuje doświadczonych ekspertów ds. finansowych posiadających kwalifikacje w przeglądzie wniosków kredytowych, należytym raportowaniu ekonomiczno-finansowym, analizach struktur finansowych lub bankowości, finansowaniu transportu/infrastruktury, partnerstwie publiczno-prywatnym, finansowaniu strukturalnym.

Wszyscy zainteresowani, którzy chcą wykorzystać swoje umiejętności oceniania wniosków i przyczynić się do nowej formy publicznego wsparcia dla projektów o wartości dodanej dla UE, łączących dotacje/granty z zewnętrznym finansowaniem, mogą zapisywać się do bazy ekspertów Komisji Europejskiej .

Co zyskujesz?

  • Nowe doświadczenie w Twoim CV
  • Możliwość odświeżenia umiejętności finansowej oceny wniosków projektowych
  • Zwiększoną zdolność do zatrudnienia dzięki bardziej zróżnicowanej wiedzy na temat programów finansowania UE
  • Możliwości współpracy z przedstawicielami instytucji UE
  • Przegląd dużych projektów, które będą kształtować przyszłość europejskiej infrastruktury transportowej

Warunki zapisania się do bazy ekspertów:

  • Odpowiednia wiedza

W ramach weryfikacji wiedzy eksperci zostaną poproszeni m.in. o ocenę rzeczywistych przypadków inwestycji i nowych modeli biznesowych w różnych miejscach w całej Europie.

  • Dostępność w Brukseli w okresie maksymalnie 10 dni

Wybrani eksperci ocenią gotowość finansową wniosków projektowych przedłożonych UE. Oceny propozycji projektów będą prowadzone przez dwa tygodnie: od 11 do 22 września 2017 roku w Brukseli (wymagana obecność - maksymalnie 8 godzin dziennie przez 1 lub 2 tygodnie).

  • Brak konfliktu interesów

Oceniający wnioski nie może w żadnych okolicznościach pozostawać w konflikcie interesów z którąkolwiek z organizacji składających wniosek. Przed udostępnieniem wniosków projektowych należy podpisać deklarację o zachowaniu poufności i braku konfliktu interesów.

  • Rejestracja do 20 maja 2017 r

INEA wybiera ewaluatorów wniosków projektowych połączeń CEF do 22 maja 2017 r. Rejestracja - do 20 maja 2017 r.

Więcej informacji tutaj.

 

źródło: www.ec.europa.pl


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda