Ostatnie działania podjęte przez polskie władze w odniesieniu do systemu sądownictwa oraz sędziów w znacznym stopniu zwiększają zagrożenie dla praworządności – mówił Frans Timmermans podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Kolegium Komisarzy. Pierwszy wiceprzewodniczący KE przedstawił przebieg dyskusji na temat sytuacji w Polsce.

czytaj więcej →

21 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 9

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zwiększa zatrudnienie. Frontex, którego siedziba znajduje się w Warszawie, szuka specjalistów i stażystów chętnych do pracy zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii. Agencji zależy na ekspertach w takich dziedzinach jak analiza ryzyka, technologie informatyczno-komunikacyjne, zarządzanie m.in. kadrami, wymiana informacji, prawo itp. Jeśli chcesz pracować dla UE, to może być szansa dla Ciebie!

czytaj więcej →

21 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 10

Debata na temat przyszłości Europy: już 1 750 wydarzeń, dzięki którym możemy dotrzeć do ponad 30 mln Europejczyków

czytaj więcej →

20 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 12

Możemy pomóc regionom uzyskać odpowiednie narzędzia do budowania solidnego i trwałego wzrostu gospodarczego. Na tym polega inteligentna specjalizacja – mówiła komisarz Corina Crețu prezentując nowe działania, które mają pomóc regionom sprostać wyzwaniom globalizacji. Mogą one liczyć na wsparcie finansowe o ile przedstawią strategie inwestycyjne oparte na swoich atutach jak np. turystyka, nanotechnologia czy przemysł lotniczy i kosmiczny.

czytaj więcej →

19 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 12

Jesteśmy na drodze do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Jednocześnie obecna młodzież i jej dzieci mogą znaleźć się w gorszej sytuacji niż ich rodzice – ocenia komisarz Marianne Thyssen. KE opublikowała tegoroczne wydanie przeglądu „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie” (Employment and Social Developments in Europe – ESDE).

czytaj więcej →

19 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 9

Zapraszamy 21 lipca do Warszawy na spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”.

czytaj więcej →

18 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 13

Kluczem do budżetu unijnego po 2020 r. prawdopodobnie będą rozwiązania podjęte przez państwa członkowskie należące do strefy euro i ewentualne powstanie oddzielnego budżetu – pisze dr hab. Renata Grochowska*. W cyklu "Europa okiem eksperta" analizujemy czy konstrukcja przyszłego budżetu UE będzie odzwierciedlała coraz bardziej widoczne kontrowersje między krajami UE w takich obszarach jak np. gospodarka niskoemisyjna czy polityka migracyjna.

czytaj więcej →

18 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 13

Przedstawiciele kilkunastu polskich organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami azylu i migracji uczestniczyli w dwudniowym (6-7 lipca) szkoleniu na temat skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich. Warsztaty, zorganizowane przez Przedstawicielstwo KE w Polsce i zrealizowane przez Instytut Spraw Publicznych, skupiły się na doskonaleniu kompetencji w formułowaniu wniosków o finansowanie projektów w obszarze wsparcia migrantów i uchodźców.

czytaj więcej →

18 lip 2017
Banasiewicz
Aktualności
Odsłony: 12

Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda