Komitet Regionów

Funkcja: reprezentowanie miast i regionów Europy
Siedziba: Bruksela
Strona www: www.cor.europa.eu

Komitet Regionów (KR) jest organem doradczym składającym się z przedstawicieli europejskich władz regionalnych i lokalnych. Umożliwia on regionom Europy zabranie głosu w procesie kształtowania polityki i czuwa nad respektowaniem tożsamości, kompetencji i potrzeb lokalnych. Rada i Komisja Europejska są zobowiązane zasięgać opinii Komitetu Regionów w sprawach, które dotyczą samorządu lokalnego lub regionalnego, takich jak polityka regionalna, środowisko, kształcenie i transport.

Komisja i Parlament Europejski mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu Regionów w przypadku wniosków ustawodawczych w tych dziedzinach polityki, które mają bezpośredni wpływ na samorządy lokalne i regionalne – takich jak ochrona ludności, zmiany klimatyczne i energia. Gdy do KR-u wpłynie wniosek ustawodawczy, członkowie Komitetu dyskutują nad nim na sesji plenarnej, po czym przyjmują go w głosowaniu większościowym i wydają opinię.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda