Agencje UE

Istnieje szereg wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej, które wypełniają w stosunku do instytucji UE, państw członkowskich
i obywateli funkcje informacyjne i doradcze. Każda z tych agencji ma konkretne zadania techniczne, naukowe lub
w dziedzinie zarządzania.

Agencje UE można podzielić na kilka kategorii:

  • Agencje zdecentralizowane

Agencje są podmiotami europejskiego prawa publicznego, ale różnią się od instytucji UE (Rady, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej itd.). Posiadają one własną osobowość prawną. Mieszczą się one w różnych miastach w całej Europie. Z tego powodu nazywane są one często agencjami zdecentralizowanymi. Wypełniane przez nie zadania mogą mieć charakter prawny i naukowy. Przykładem mogą tu być: Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin w Angers (Francja), który ustala prawa do nowych odmian roślin, lub Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii w Lizbonie (Portugalia), które analizuje
i rozpowszechnia informacje na temat narkotyków 
i narkomanii.

  • Agencje i organy Euratomu

Organy te działają w zakresie obowiązywania Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Ich celem jest koordynacja prowadzonych w państwach członkowskich UE badań naukowych nad pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej oraz zapewnienie wystarczających i bezpiecznych dostaw tej energii.

  • Agencje wykonawcze

Agencje wykonawcze zajmują się praktycznym zarządzeniem programami UE. Zajmują się one na przykład obsługą wniosków o dotacje z budżetu UE. Tworzone są na ustalony okres. Ich siedziba znajdować się musi w tym samym miejscu co siedziba Komisji Europejskiej, czyli w Brukseli lub Luksemburgu. Za przykład służyć tu może Europejska Rada ds. Badań Naukowych, która zajmuje się finansowaniem badań podstawowych prowadzonych przez grupy naukowców z UE.

Na podstawie: „Jak działa Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich”, autor zbiorowy: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej.


 


 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda